неделя, 27 ноември 2016 г.

Не можеж да кажеш на бялото черно! А дали?

Има една известна поговорка в България "Не можеш да кажеш на бялото черно нито на черното бяло.".
Теоритично погледнато обаче се оказва, че черното е бяло и бялото е черно!
За да дам идея какво говоря нека разберем какво е бялото.
Според физичните си свойства бялата светлина е съвкупност от всички видими с човешко око цветове. Тоест, когато гледаме бяла светлина, всъщност виждаме целият видим спектър.
Какво е черното? Според физиката черното е липса на всеки един цвят от видимият спектър. Тоест няма светлина, която да се отразява или да произлиза от някъде, съответно не виждаме нищо, т.е. виждаме черно.

Може да го направим и тестово:
Ако смесим седем цветни диода, (червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмносиньо, виолетово), ще получим бяла светлина, тъй като имаме излъчване на целият видим спектър. 

Ако обаче смесим в чаша с вода същите цветове, но с боички ще получим черно, тъй като имаме поглъщане на целият видим спектър. Т.е. цветовете, които _НЕ_ виждаме в чашата са целият видим спектър. Но реално това значи ли, че течноста е черна? Физически не е, тъй като сме смесили всички видими цветове, съответно би трябвало течността да е бяла. Това, което виждаме като черно всъщност отново са основните цветове, но при поглъщане на светлината. Когато сложим червено в чашата, тя поглъща останалите цветове и отразява червеното от слънчевата (бяла) светлина. Като добавим и останалите цветове всеки цвят поглъща другите и по този начин в даден момент спираме да виждаме отражение, и виждаме черно. Но все пак това не означава, че течността е черна, означава, че не виждаме каква е, тъй като нямаме излъчване или отразяване на нищо.

От тази гледна точка следва, че черното е нещо, което не виждаме когато целият видим спектър е погълнат, съответно бялото е целият видим спектър излъчен или отразен. От това следва, че ако се отнасяме към черното и бялото, говорим за целият видим спектър на светлината, но върху него е приложено различно действие (излъчване/отразяване или поглъщане).

целият видим спектър на светлината - S

черно = S = бяло => черно = бяло

0 коментара:

Публикуване на коментар